חייגו חינם:

5151*

לתרומות>

הועד העולמי

הועד העולמי

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

והיו שותפים למפעל החסד וההצלה

מאשר קבלת דיוורים ופניות
מאתר הוועד העולמי

“כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא...”

גדולי ישראל מפצירים בכם להיות שותפים

קריאת קודש

מאת רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל

“הנה פונה בזה בקריאה של חיבה לאחינו בית ישראל גומלי חסדים, למען מפעל החסד ”הועד העולמי לעניי ארץ ישראל” העומד תחת נשיאותי... זקוקים הם לתמיכה בגדר פיקוח נפש, כשלצערנו מצבם מחמיר... על כן מצווה רבה לתרום ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה... וכל התורמים יתברכו בכל הברכות שבתורה ויזכו לבני חיי ומזוני, לעושר וכבוד ולאורך ימים ושנות חיים בטוב...”

למכתב במלואו

מכתבו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

זכות גדולה לתרום לוועד העולמי

למכתב במלואו